Dato

Arrangement

Sted

Arrangør

27.-29.januar

Ledertrening

Nordtangen

Oslo/ Østlandskretsene

8.februar

Kretstingets Årsmøte

Strømmen

Strømmen*

21.-22.april

Kretskonkurranse

 

Jessheim, Kisa, Sørumsand og Frogner*

12.-14.-mai

Mini-kretsleir med Oslo

 

Oslo

19.-21.mai

Peff-kurs MØTE

Nordtangen?

Asker og Bærum

9.-11.juni

NM i speiding

Elverum

 

22.-24.september

Peff-kurs TUR

 

Østfold og Buskerud

14. oktober

Kretsens Dag

 

Strømmen, Fetsund, Lillestrøm og Rælingen*

10.november

Treff2017

(Samling for de over 15år)

 

Kretsstyret/ lederombud

*gruppene arrangerer på vegne av Kretsen.

Kretstingets årsmøte 2018: 15.februar på Frogner.