Velkommen til Romerike KFUK-KFUM Speidernes sitt årsmøte! Årsmøte er gratis for alle medlemmer i kretsen, men ikke alle har tale-, forslags-, og stemmerett. Se link for mer informasjon.

Oppdatert saksliste og saksdokumentasjon sendes ut pr e-post senest 4.februar. Her er link til invitasjonen.

Har du en sak du vil ta opp på årsmøtet?:  
Et av kretsstyrets medlemmer må ha mottatt forslaget/ saksfremlegget ditt innen søndag 26.januar.  

Kretsleder: vera.elvnes@gmail.com 
Visekretsleder: joakim.rodland@gmail.com 
Styremedlem: tk@oslo.net (Tora K Holen) 
Styremedlem: nokaah@hotmail.no (Håkon Kristoffersen) 

Du kan også sende inn sak til romerike@kmspeider.no 

Ønsker du å være med i kretsstyret? 
Innen 26.januar er det mulig å melde sin interesse til følgende verv: 
Kretsleder, visekretsleder og styremedlem. 

Gi beskjed til valgkomiteen ved  
Tore Andrè Undrum: rosensverd@hotmail.com 
Eilen Bøe Wethal: eilenbw@getmail.no   

Det er selvsagt anledning til å stille benkeforslag under årsmøtet også. 

Vær beredt og vel møtt! 

Med vennlig speiderhilsen fra kretsstyret.