Forventning til deltakere på Kretsting

Det forventes at deltakere på kretsting har satt seg inn i alle vedlagte saksdokumenter (se link lenger ned) før Kretsting holdes. Hver sak inneholder et forsalg til vedtak fra kretsstyret, som fungerer som hovedvedtak. Fristen for å melde inn, kommentere på eksisternede saker og fremme andre forslag til vedtak er satt til kl. 23:59, 23. januar 2023. Det betyr at om ingen andre vedtak er fremmet før fristen, er det hovedvedtaket som blir stående. Hver sak tas opp, men leses ikke opp i sin helhet. Det forventes at alle som deltar på Kretsting har lest seg opp på alle sakene og forbredt kommentarer, slik at tiden brukes til diskusjon. 

Program

Sak 1 - Konstituering
Andakt
Nytt fra forbundet
Sak 2 - 5.5
Bevertning / kveldsmat
Utdelelse av hederstegn / opptagelse av ny ledere
Sak 6 - 12

Saksliste

Sakslistene er lagt med og kan åpnes opp i et nytt vindu ved å klikke på linken.

Sak 1 - Konstituering
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Valg av møteleder (en person)
Valg av referent (en person)
Valg av to representanter til å underskrive referatet
Tellekorps (to personer)
Eventuelt

Sak 2 - Saker fra Peff-ting (Fra 2022)
Forslag til vedtak fra kretsstyret:
Sakene fra Peffting gjennomgås og vedtas.

Sak 3 - Årsmelding 2022
Forslag til vedtak fra kretsstyret: 
Oppsummering av 2022 leses opp og årsmeldingen godkjennes med eventuelle innlagte kommentarer fra Kretsting.

Sak 4 - Arbeidsplan 2023
Forslag til vedtak fra kretsstyret:
Arbeidsplanen godkjennes med eventuelle innlagte kommentarer fra Kretsting.

Sak 5 - Arrangementsplan 2023
Forslag til vedtak fra kretsstyret:
Arrangementsplanen godkjennes med eventuelle innlagte kommentarer fra Kretsting.

Sak 5.5 - Førerpatruljemøter 2023
Forslag til vedtak fra kretsstyret:
Førerpatruljemøtene godkjennes med eventuelle innlagte kommentarer fra Kretsting.

Sak 6 - Kommunikasjon i kretsen
Forslag til vedtak fra kretsstyret:
Punkt 2 vedtas, slik at kretsen kan prøve ut en ny måte å kommunisere på.

Sak 7 - Regnskap 2022 + Balanse 2022
Forslag til vedtak fra kretsstyret:
Regnskapet og balanse for 2022 gjennomgås og godkjennes.

Sak 8 - Budsjett 2023
Forslag til vedtak fra kretsstyret:
Budsjettet gjennomgås og godkjennes av Kretsting.

Valg

- Kretsleder
- Visekretsleder
- Styremedlem 1
- Styremedlem 2
- Styremedlem 3
- Vara 1
- Vara 2
- Kasserer
- Revisor
- Valgkomite

Føler du deg kallet eller kjenner en som kan passe godt inn til et av vervene, så er det bare å ta kontakt med valgkomiteen: Hannah Andersen på 903 65 393, eller Vera Elvnes på 402 88 716.

Sak 9 - Valg - Innstilling fra valgkomiteen

Eventuelt:

Sak 10 - Kretsens egenkapital 
Forslag til vedtak fra kretsstyret:
Saken drøftes i Kretsstinget, men om interessen ikke finnes, så er det ikke vits å fortsette med arbeidet.

Sak 11 - Speiderløfte
Forslag til vedtak fra kretsstyret: 
Ny formulering av speiderløfte diskuteres og Kretstingets mening legges med i referatet.

Sak 12 - Ledererklæring
Forslag til vedtak fra kretsstyret:
Ny formulering av ledererklæringen diskuteres og Kretstingets mening legges med i referatet.

Hvordan melde inn og kommentere på eksisterende saker og frister

Er du betalende medlem i kretsen, kan du sende inn en sak til Kretsting. Saker som ønskes tas opp på kretsnivå sendes til romerike@kmspeider.no, hvor saksteksten enten kan stå i e-posten eller vedlagt dokument. Saken blir lagt med under "saksliste" og tatt opp under Kretsting. Innsender av saken er som regel saksansvarlig, som betyr at innsender skal argumentere for sin sak med eventuell bistand fra møteleder. 

Eksisterende saker (se saksliste) kan også kommenteres før Kretsting. Send inn en e-post til romerike@kmspeider.no med enmefelt: "Kretsting 2023 - kommentar til sak X", hvor x representerer saksnummeret. Kommentaren blir tatt med inn i fremleggelsen av saken under Kretsting.

Har du et spørsmål?
Kontakt kretsleder, Joakim Rødland: romerike@kmspeider.no.
Foto: Lars Røraas