Forventning til deltakere på Kretsting

Det forventes at deltakere på kretsting har satt seg inn i alle vedlagte saksdokumenter før Kretsting holdes. Dette er for å gjennomføre Kretsting raskere, men også for å bruke mesteparten av tiden til diskusjon, og minst mulig opplesning. For eksempel så leses ikke årsmeldingen opp, men den vedtas, uten å tas opp om ingen har sendt inn meninger før Kretsting eller ønsker å se på den på Kretsting. Arbeidsplan og arrangementsplan blir lest opp, da disse krever diskusjon.

Program

Sak 1 - Konstituering
Andakt
Nytt fra forbundet
Sak 2 - 4
Bevertning/ kveldsmat
Utdelelse av hederstegn / opptagelse av ny ledere
Sak 5 - 9

Saksliste

Sakslistene er lagt med og kan åpnes opp i et nytt vindu ved å klikke på linken. Linker til sakene blir lagt opp i januar 2023, etter at kretsstyret har lagt opp forslag til sakene.

Sak 1 - Konstituering
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Valg av møteleder (en person)
Valg av referent (en person)
Valg av to representanter til å underskrive referatet
Tellekorps (to personer)
Eventuelt

Sak 2 - Saker fra Peff-ting (Fra 2022)
Sak 3 - Årsmelding 2022
Sak 4 - Arbeidsplan 2023
Sak 5 - Arrangementsplan 2023
Sak 6 - Regnskap 2022 + balanse 2022
Sak 7 - Budsjett 2023
Sak 8 - Nye instrukser/ endringer av eksisterende
Sak 9 - Valg - Innstilling fra valgkomiteen

Valg

Her blir det lagt inn tekst til hvilke verv som skal fylles.

Hvordan melde inn og kommentere på eksisterende saker og frister

Er du betalende medlem i kretsen, kan du sende inn en sak til Kretsting. Saker som ønskes tas opp på kretsnivå sendes til romerike@kmspeider.no, hvor saksteksten enten kan stå i e-posten eller vedlagt dokument. Saken blir lagt med under "foreløpig saksliste" og tatt opp under Kretsting. Innsender av saken er som regel saksansvarlig, som betyr at innsender skal argumentere for sin sak med eventuell bistand fra møteleder. 

Eksisterende saker som Årsmelding og arbeidsplan (se foreløplig saksliste) kan også kommenteres får Kretsting. Da ønskes det også at det sendes inn en e-post til romerike@kmspeider.no med enmefelt: "Kommentar til sak X", hvor x representerer saksnummeret. Kommentaren blir tatt med inn i fremleggelsen av saken under Kretsting.

Fristen for å melde inn og kommentere på eksisternede saker er satt til natt til X. Dette gjøres for at sittende kretsstyre skal få tid til å se gjennom innkommende saker og behandle dem.

Har du et spørsmål?
Kontakt kretsleder, Joakim Rødland: romerike@kmspeider.no.
Foto: Lars Røraas