E-postadresse
romerike@kmspeider.no
kretsleder.romerike@kmspeider.no

Facebook
https://www.facebook.com/groups/132298090128337