Lederombudet har det overordnede ansvar for ledertrening og for å styrke samholdet blant kretsens ledere. Ansvaret strekker seg blant annet til lederkvelder for kretsens rovere og ledere, ledertreff på leirer og overordnet ansvar for peff-kurs og lederkur som kretsen er med å arrangere. Under ligger ombudets leder og styremedlem. Har du ønsker om et ledertreningskurs som er relevant for din speidergruppe, tar ombudet gjerne imot innspill og ønsker. Vi tar det med inn i arbeidet og kan legge opp for lederkurs for hele kretsen og din speidergruppe.

Lederombudet kan kontaktes ved å sende en epost til lederombud.romerike@kmspeider.no, eller ved å ta kontakt med leder for ombudet på tlf: 41 28 13 96.

Leder for ombudet
Joakim Rødland
Jessheim KFUK-KFUM speidere

 

Styremedlem
Eva Laamanen Horsfjord
Fetsund KFUK-KFUM speidere

 

Styremedlem
Hilde Straumann
Fetsund KFUK-KFUM speidere