Forklaring til deltakerlistene

MAL Deltakerliste (med patruljer) brukes til arrangement som inneholder patruljer. Dette gjelder spesielt for kretskonkurranse, men også andre arrangementer hvor deltakerne deles opp i patruljer.

MAL Deltakerliste (uten patruljer) brukes til arrangementer som ikke inneholder patruljer. Dette er kan være kretsens dag og andre arrangementer som arrangeres på vegne av Romerike krets. 

Bruk av deltakerlistene 

Under selve arrangementet kan deltakerlistene enten fylles ut for hånd eller digitalt. Fylles de ut for hånd er det viktig at de er oversiktlige, slik at det kommer tydelig fram navn, alder og antall deltakere under 26 år. Etter arrangementet er ferdig, sendes en komplett deltakerliste til romerike@kmspeider.no med enmefelt: Deltakerliste - "Navn på arrangement" - "Dato arrangementet ble gjennomført".

Deltakerlistene skal slettes fra private PCer etter arrangementet er gjennomført. Deltakerlistene lagres på Romerike KFUK-KFUM Speiderne sin Google Workspace.

Hvorfor fylle ut deltakerliste

Deltakerlistene inneholder kun nødvendig informasjon som trenges til søknad for økonomisk bistand gjennom VIKENBUR.