Romerike KFUK-KFUM Speidere har opparbeidet instrukser for sitt faste arbeid. Dette er gjort for å standardisere arbeidet instruksene representerer for å gi et best mulig resultat internt i kretsen, men også ut mot den sine medlemmer.

Instruks for Kretsens Dag og Kretskonkurransen er laget for å enklere følge opp frister og ansvar som følger med planleggingen. Instruks for lederombud og ledertreningsstab er laget for å styrke samholdet blant kretsens ledere, men også for å samle kretsens ressurser ved arrangering av kurs. Instruks for innsending av bilag til kretsen er lagt med for å forenkle jobben til kasserer, men også for å sikre korrekt dokumentasjon i regnskapet.