Romerike KFUK-KFUM Speidere har opparbeidet instrukser for sitt faste arbeid. Dette er gjort for å standardisere arbeidet instruksene representerer for å gi et best mulig resultat internt i kretsen, men også ut mot den sine medlemmer.

Instruksen for Kretsens Dag og Kretskonkurransen er laget for å enklere følge opp frister og ansvar som følger med planleggingen. Instruks for lederombud og ledertreningsstab er også laget for å  styrke samholdet blant kretsens ledere, men også for å samle kretsens ressurser ved arrangering av kurs.