Fysiske møter blir holdt i Lillestrøm. Digitale møter blir holdt over Google Meet.
 

Møteplan for kretsstyret 2021 / 2022
DagTidHvor
20. april
18:00 - 20:00
Digitalt
25. mai
18:00 - 20:00
Fysisk
15. juni
18:00 - 20:00
Digitalt
24. august
18:00 - 20:00
Fysisk
28. september
18:00 - 20:00
Digitalt
26. oktober
18:00 - 20:00
Fysisk
23. november
18:00 - 20:00
Digitalt
11. januar 2022
18:00 - 20:00
Fysisk

Møtene har en maks lengde på 2 timer. Hvis det er få saker å ta opp kan møte settes til 1 time, eller avlyses om det ikke ligger noen saker for møte.